Obchodné podmienky

Prečítajte si prosím pozorne naše obchodné podmienky, aby sme predišli prípadným sporom.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.topanky-detske.sk


Tereza Komenderová
Ahepjukova 2790/19
Ostrava 702 00
TEL.: 731 164 251
IČ: 76243761
DIČ: CZ8353225155 - Platca DPH
Živnostenský list vydaný 2. 4. 2008 v Ostrave


Sídlo firmy a predajňa

Botatex
nám. Msgre. Šrámka 1826
Ostrava 702 00

Jedná-li se o slovenského zákazníka zboží posílejte jen přes Zásilkovnu- postup najdete v sekci Rady při nákupu, vrácení zboží, reklamace.

Bankové spojenie pre Českú republiku

Raiffeisen bank
Dlouhá 3
Ostrava 70200
Č.účtu 3272486001/5500
IBAN: CZ0655000000003272486001


Bankové spojenie pre Slovenskú republiku

Tatra banka, a.s.
Hodžovo nám. 3
Bratislava
Č. účtu 2914841462/1100

 


1// VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.topanky-detske.sk a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúcich. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami i s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú záväzné pre obe strany.2// UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY


Podmienkou uzatvorenia elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých potrebných údajov podľa objednávkového formulára. Týmto kupujúci súhlasí s obsahom objednávky a poskytnutím osobných údajov, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie a realizáciu kúpnej zmluvy.

Objednávky a otázky sa snažíme vybavovať priebežne počas celého dňa. Ak v priebehu 24 hodín nedostanete žiadny e-mail, prosíme, aby ste nás ihneď kontaktovali.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípadoch, že tovar už nie je na sklade alebo sa už nevyrába. Počty skladových zásob nemusia vždy zodpovedať vzhľadom na veľké množstvo objednávok i z dôvodu, že súčasne predávame prostredníctvom viacerých internetových obchodov. Ak by sme nemali vami požadovaný tovar skladom, budeme vás informovať e-mailom.

Objednávka sa ruší i vtedy, ak kupujúci neuhradí sumu za tovar do 7 pracovných dní. Právne vzťahy vzniknuté uzatvorením kúpnej zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Vašu objednávku môžete stornovať do 24 hodín na náš e-mail info@boty-detske.cz

Kupujúci má právo podľa §53 ods. 7 č 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia zásielky. V tomto prípade potom tovar zasiela odberateľ na vlastné náklady doporučene na adresu dodávateľa s dokladom, VS a dodatkom, prečo tovar vracia.
Na vrátenie tovaru v lehote 14 dní bez udania dôvodu má zákazník právo vždy, ak kupuje vec cez internet. Vrátiť bez udania dôvodu možno nový tovar, ktorý už nemá pôvodný obal alebo nemá visačky, bol použitý, opotrebovaný či dokonca poškodený. Potom si predajca môže vrátenú čiastku znížiť o opotrebenie výrobku.


Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu  Vrácení zboží(4).pdf


Ak vraciate len časť tovaru z objednávky, vrátime Vám na účet cenu za tento tovar. Ak bola týmto vrátením porušená podmienka na dopravu zadarmo, odčeteme dopravné od sumy, ktorú budeme vracať. Doprava zdarma je len pri objednávke nad 195 eur.

3// PODMIENKY DORUČENIAVšetky zásielky odosielame najneskôr do druhého pracovného dňa od prijatia platby na náš účet. Pri platbe dobierkou do druhého pracovného dňa od prijatia objednávky. Ak nebudeme schopní tento termín dodržať, budeme vás o tom informovať. Súčasťou zásielky je aj doklad o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Ku každej objednávke vystavujeme daňový doklad, ktorý odosielame v elektronickej podobe len na vaše vyžiadanie. Daňový doklad v elektronickej podobe je vystavený v súlade so Zákonom 235/2004 Z. z.4// SPÔSOB PLATBYa/ Bankovým prevodom na účet
 • bankovým prevodom z vášho účtu
 • priamym peňažným vkladom v banke
 • poštovou poukážkou na adresu alebo na účet

b/ Dobierkou
 • tovar zaplatíte doručovacej službe pri prevzatí zásielky
 • c/ V hotovosti pri osobnom prevzatí
 • tovar si vyzdvihnete v našej predajni na ulici Nádražní 615/30, Ostrava


 

6// SPÔSOB DORUČENIA V SR:

Balíčky zaslané společností DPD, SK poštou a SK kurýrem GLS u nás vyzvedává Zásilkovna a dále je pak na depu třídí, dle zákazníkem zvoleného odeslání, tak pokud Vám dorazí mail, že bylo odesláno Zásilkovnou, nikoliv Vámi zvolenou společností, tak prosíme o strpení, vše se na depu upraví a bude dodáno, jak jste zvolili. Díky za pochopení :-)

 Platba předem:


    
  Slovenská pošta Balík 1 triedy ....................................................................4 eur


  SK kurýr GLS...............................................................................................5 eur


Vyzvednutí na zásilkovně................................................................................3 eur

Zaslání na dobírku: Slovenská pošta Balík 1 triedy.......................................................................5 eur


 SK kurýr GLS .................................................................................................6  eur


Vyzvednutí na  Zásilkovně - dobírka  ..............................................................4 eur

 

 

 

7// ZÁRUČNÁ LEHOTA a REKLAMAČNÝ PORIADOK


V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je chybný alebo poškodený, oznámte zistené chyby čo najskôr predávajúcemu e-mailom na adresu info@topanky-detske.sk , prípadne telefonicky alebo písomne ​​na adresu uvedenú v kontaktoch.

 • a/ Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený po vzájomnej dohode a po zaslaní reklamovaného tovaru na našu adresu na náklady predávajúceho.
 • b/ Tovar musí byť dodaný kompletne, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.
 • c/ Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z nesprávneho nakladania s tovarom, nesprávneho ošetrenie a akýchkoľvek zásahov, ani za škody spôsobené vonkajšími udalosťami. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytovaná záruka.
 • d/ Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijímaný iba čistý.
 • e/ Na tovar poskytujeme záručnú lehotu danú zákonom – 24 mesiacov.
 • f/  Reklamačná lehota sa počíta odo dňa doručenia tovaru predávajúcemu.  


8// POSTUP PRI REKLAMÁCII


 • a/ Informujte nás o reklamácii telefonicky alebo e-mailom.
 • b/ Tovar zašlite ako doporučený balík na našu adresu.
 • c/ Do zásielky uveďte dôvod reklamácie a variabilný symbol vašej objednávky.
Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku. Záručná lehota a reklamačný poriadok sa riadia všeobecne platnými právnymi predpismi. 
9// OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prevádzkovateľ internetového obchodu www.topanky-detske.sk, Tereza Komenderová, prehlasuje, že poskytuje svoje služby v súlade so zákonom č.101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov. Všetky získané osobné údaje zákazníkov budú používané len na obchodné a marketingové účely, v zmysle plnenia služieb zákazníkom. Zákazník využívaním služieb tohto elektronického obchodu udeľuje súhlas k zhromažďovaniu svojich osobných údajov. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich osobných údajov z databázy a o zrušenie svojej registrácie, a to písomne ​​alebo prostredníctvom e-mailu info@topanky-detske.sk.


10// PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,


zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 1.42. Ustanovení uvedená v čl. 1.41 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

10// DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 1.49. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 1.50. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

11// OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu

Provozovatel internetového obchodu www.topanky-detske.sk, Tereza Komenderová, prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000Sb o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové, ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Zákazník využíváním služeb tohoto elektronického obchodu uděluje souhlas ke shromaždování svých osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace, a to písemně nebo prostřednictvím emailu info@boty-detske.cz.


12// HEUREKA OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“


facebook